Oddychajmy lepszym
powietrzem w mieście
Cel naszego programu

Celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństwa wynikającego ze smogu, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości pyłów: PM 2,5; PM 10, benzopirenów; związków azotowych–tzw. „Nox” (podstawowy składnik smogu). Projekt zakłada promocję usług świadczonych przez KPEC, dostarczaniu przez cały rok do odbiorców ekologicznego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Partnerem Programu „Ciepło bez smogu” mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty, które korzystają z usług KPEC w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, również te, które wyraziły wolę korzystania z usług KPEC w tym zakresie, przez zobowiązania wynikające z podpisanej umowy przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej KPEC, oraz te, które ze względu na prowadzone działania statutowe, komercyjne lub społeczne dążą do edukacji w zakresie ograniczenia smogu.

Promocja Programu ze strony KPEC polega na:

  • Prowadzeniu tematycznej strony Programu www.bezsmogu.bydgoszcz.pl
  • Prowadzeniu bieżącej polityki informacyjnej na portalu Facebook poprzez profil KPEC
  • Przekazywaniu nieodpłatnie Partnerom Świadectw Partnera z logotypem KPEC, Bydgoszczy, Partnera, które zaświadczać będą o partnerstwie w Programie, do umieszczenia w siedzibie Partnera
  • Przekazywaniu nieodpłatnie Partnerom tablic Partnera z logotypem KPEC, Bydgoszczy, Partnera, które zaświadczać będą o partnerstwie w Programie, do umieszczenia na zewnątrz budynku siedziby Partnera
  • Przekazywane nieodpłatnie Partnerom tematycznych tablic, do umieszczenia na zewnątrz budynków spełniających kryteria stawiane w Regulaminie
  • Przekazywaniu nieodpłatnie Partnerom świadectw dla budynków spełniających kryteria stawiane w Regulaminie
  • Prowadzeniu dodatkowych działań promocyjnych, polegających między innymi na informowaniu środków masowego przekazu, obecnych i przyszłych odbiorców oraz mieszkańców gmin będących udziałowcami KPEC o korzyściach wynikających z działań polegających na obniżeniu zjawiska „smogu”
  • Druku materiałów promujących Program oraz dystrybucji innych informacji na temat Programu

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenia powietrza zabijają co roku w Polsce blisko 50 tys. osób rocznie. Problem bezpośrednio powiązany jest z niską emisją – spalaniem węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych. Świadczy o tym skrajne nasilenie zjawiska w miesiącach zimowych, czyli w sezonie grzewczym. W Bydgoszczy tej zimy odnotowano wielokrotnie przekroczenia norm jakości powietrza w całym mieście.

Jaki jest stan powietrza w Twojej okolicy?
Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną
mapa - kpec
Korzyści

Zostań naszym partnerem i sprawdź jakie korzyści płyną z dołączenia do programu "CIEPŁO BEZ SMOGU".

Propagator ekologii

W zakresie ograniczenia „niskiej emisji” poprzez wykorzystanie ciepła z sieci KPEC oraz edukację społeczną w tym zakresie.

Świadectwa, tabliczki

Gwarantem bezpieczeństwa w zakresie użytkowania efektywnego i bezpiecznego dla środowiska systemu dostarczania ciepła.

Popularyzacja zdrowia

Budowanie świadomości społecznej w zakresie negatywnych skutków oddziaływania smogu na zdrowie człowieka.

Partnerzy akcji
Regulamin

Poniżej udostępniony został do pobrania regulamin programu "Ciepło bez smogu"

KRS
0000033107
NIP
554-030-90-86
REGON
090523340
Kapitał zakładowy
50 200 000,00 zł